Elekrisk kallröksgenerator 220v ipx4 3,5l/min

698,00 kr

Tillgänglighet: 136 i lager | Leveranstid 3 till 5 days

Kallröksgenerator kopplas till tex Grill röklåda gammalt kylskåp eller någon tät trälåda vi har även ett rökskåp som passar
rökspånen ska vara mellan 2 till 10 mm Bäst resultat om man blandar 2 och 5mm spån
tänds lättast med en sk stormtändare rökutveckling inleds så snart flisen tänds
måste stå på icke brännbart underlag

en förlängning i tex form av ett dragspelsrör av metall kan kopplas till rökröret för att leda röken
(följer inte med )

använd enheten på ett tillräcklig avstånd från byggnader (6m) ska ej utsättas för regn och fukt

Bruksanvisning
MUSTANG-KALLRÖKSGENERATOR

För att använda enheten behöver du bara tillsätta rökspån eller grövre flis i cylindern. Du kan lägga till mer flis när som helst under rökningen, utan att stänga av enheten.
Mustang-kallröksgeneratorn är konstruerad för att användas utanför rökkärlet. Kallröksgeneratorn fungerar med flis eller finfördelat rökspån.
Förbränningsprocessen sker direkt ovanför rökröret, i cylinderns hela diameter. Den rök som uppstår under förbränningsprocessen dras mot hålet I rökröret och pumpas sedan längs rökröret till det utrymme där den egentliga kallrökningen sker. Du justerar rökmängden genom att öka eller minska luftpumpens effekt.
Enheten rymmer en mängd flis motsvarande 4–5 timmars rökning (ca 10 dl). Flisens kornstorlek och fuktprocent inverkar på förbränningshastigheten. Flis kan tillsättas under processens gång.

Kallröksgeneratorn matas med flis I storlekarna 2-10 mm. Du
uppnår den bästa rökutvecklingen genom att blanda flis av storlekarna 2 och 5 mm (50/50). Genom att blanda varierande träslag och storlekar uppnås olika smak skiftningar. Torkade örter kan blandas med flisen för att ge slutprodukten en ännu rikare smakvärld.

Monteringsanvisningar
1. Stick in rökröret I det hål som finns I cylinderns sida. Kontrollera att
rörets öppning är nedåtvänd inuti cylindern.
2. Fäst rökröret på sin plats med mässingskopplingen. Kontrollera att rörets
öppning fortfarande är nedåtvänd.
3. Häng kroken I rökröret.
4. Trä in kroken I hålet på den första ståltallriken, så att tallrikens kanter
böjer sig uppåt.
5. Placera den andra ståltallriken så att tallrikarnas bottnar ligger
mot varandra.
6. Fäst och dra åt tallrikarna med vingmuttern.
7. Kallröksgeneratorn är redo att användas.

att undvika fara.
Se till att enheten har svalnat innan du sätter den i förvaring eller rengör den.
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas vid användningen eller har fått anvisningar i hur man använder enheten på ett säkert sätt, samt att de förstår de risker som hänger samman med användningen. Barn får inte leka med enheten. Barn får Inte rengöra enheten och inte heller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.

Det är lätt att använda kallröksgeneratorn. Koppla luftpumpens slang till mässingskopplingen i enhetens sida och fyll enheten med lämplig mängd rökflis.
Tändning sker genom de två hål som finns på vardera sidan av cylindern. Det är lättast att tända enheten med hjälp av en s.k. stormtändare, ett par sekunder på bägge sidor. Rökutvecklingen Inleds så snart flisen antänts.
Rökgeneratorn ska placeras på ett icke brännbart underlag. Små mängder het aska eller förkolnat flis kan falla ut genom tändnlngshålen.
Röken kan ledas t.ex. till gasolgrillens kåpa, en röklåda eller en klotgrlll. Ett gammalt kylskåp som tagits ur bruk kan också användas för kallrökning. Kylskåpet bidrar till att upprätthålla
den önskade svala temperaturen. Olika slags träskåp kan också användas som rökutrymmen.
En förlängning, t.ex. i form av ett dragspelsrör av metall, kan kopplas till rökröret för att leda röken till önskad plats.

Rengöring
Aska från bränt trämaterial samlas i botten på enheten. Det är lätt att tömma enheten genom att ta isär den. Enheten kan tas isär med hjälp av muttern I dess botten. Det gör det lättare att avlägsna ansamlad tjära och andra orenheter som bildats under förbränningen.
T-röd kan tex användas
Säkerhetsanvisningar
Enheten får endast användas utomhus. Rök som ansamlas Inomhus kan förorsaka allvarlig fara. Använd enheten på ett tillräckligt stort avstånd från byggnader (6 m).
Lämna inte rökgeneratorn utan uppsikt.
Det är förbjudet att använda enheten på ett underlag som är tillverkat av ett brännbart material, liksom på platser och under omständigheter där pyrande aska kan förorsaka eldsvåda eller annan fara.
Läs varningarna och anvisningarna noggrant och följ dem före och under användning.
När kallröksgeneratorn används bildas livsfarlig kolmonoxid. Kolmonoxid är en högexplosiv gas, sörj därför för god ventilation.
Använd aldrig enheten inomhus. Enheten är endast avsedd för utomhusbruk.
Använd kallröksgeneratorn endast på Icke brännbart underlag.
Slå inte på strömmen förrän enheten är helt monterad och klar att använda.
Använd inte enheten under åskväder. Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
Sänk inte nedsladd eller stickkontakt i vatten eller annan vätska. Detta kan orsaka elstötar.
– Använd inte enheten om dess stickkontakt eller sladd är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller motsvarande behörig person för el

Missa inte att kolla in vår utrustning för varmrökning, trädgårdssåg & annat vi har i vårt utbud!

Vikt 1,7 kg
Dimensioner 0,0 × 0,0 × 0,0 cm

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Elekrisk kallröksgenerator 220v ipx4 3,5l/min”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Du gillar kanske också…

Varukorg
Scroll to Top