AHTI-NÄTTVÄTTMEDEL 1 L

143,00 kr

Kan restnoteras|Leveranstid 14 dagars leveranstid days

Biologiskt nedbrytbart tvättmedel som även kan användas i högtryckstvättar, för rengöring av båtar mm.

Ahti-tvättmedel är effektivt mot fett och annan smuts. Det är biologiskt nedbrytbart och kan användas även i högtryckstvättar, för rengöring av båtar mm. Innehåller ej för miljön skadliga ämnen. Bruksanvisning på flasketiketten.nn

n

n

n

n

BRUKSANVISNING:

n

AHTI-tvättmedel doseras med vatten 1:20-1:200 beroende på hur smutsig tvätt man har. Näten vänds och skakas i tvätt-vattnet tills smutsen lossnar. Skölj i riklig mängd vatten. Mycket smutsigt tvätt kan blötläggas en längre tid. AHTI-tvättmedel skadar inte fibrer.

n

n

FARA

n

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

n

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

n

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

n

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-CENTRAL eller läkare.

n

Innehåller: Natriummetasilikat och pentahydrat

n

Förvaring: Varmt lager, UN-no 1760 pH ca. 13

n

n

n

n

 nn

Dimensioner 0,0 × 0,0 × 0,0 cm

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AHTI-NÄTTVÄTTMEDEL 1 L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen